Lidmaatschap NVZ

De Deskundigen Infectie Preventie van Hygiëne Consult Nederland zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om zorg te kunnen aanbieden.

Wat betekent het lidmaatschap van NVZ?
De NVZ behartigt op collectief niveau de zorginhoudelijke, sociale en economische belangen. De vereniging schept kaders waardoor zorginstellingen alert en flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar zorg. Hiervoor creëert de NVZ passende voorwaarden op brancheniveau door onder andere het ontwikkelen van beleid, lobby in Den Haag, het uiteenzetten van standpunten via de media en samenwerking met relevante veldpartijen.

Door het lidmaatschap van de NVZ zorgt Hygiëne Consult Nederland ervoor altijd op de hoogte te zijn van zorginhoudelijke ontwikkelingen en wijzigingen in o.a. regelgeving, waardoor de dienstverlening van de Deskundigen Infectie Preventie voldoen aan de actuele vraag en regels.